Mindre forstyrrelse

13. aug. 2018: I aften i tidsrummet fra ca. kl. 19-20 har hjemmesider hostet ved Fronto.dk været påvirket af en udefra kommende overbelastning af serverens ressourcer.

Årsagen til dette problem skulle nu være fjernet.

Webserver