IT Assistance & Support

IT Service
Opsætning, Sikkerhed, Support og Undervisning, for både Private, Foreninger & Erhverv.
Virksomheder & Foreninger
De fleste virksomheder og foreninger benytter flere IT systemer, til understøttelse af arbejdsprocesserne i det daglige. Ofte ligger der et potentiale for forbedringer, i den måde opgaverne løses på, og/eller den måde systemerne er sat op på. Få en uforpligtende snak om mulighederne for jeres virksomhed eller forening. Enten ud fra en konkret problemstilling, eller om et generelt tjek af processerne og deres samspil med IT systemerne. Måske kan vi i fællesskab finde et uforløst potentiale. Se mine erfaringer.
Eksempler
Et uddrag af nogle af de opgaver jeg har løst, i samarbejde med en række af større og mindre virksomheder, samt adskillige foreninger.

 • Flytning af C5 regnskab fra gammel Windows 7 computer til ny Windows 10 computer
 • Opsætning af trådløse printere
 • Installation af Office 365 på computere
 • Opsætning af mailklienter på computere og smartphones
 • Opsætning af synkroniserede kalendere og kontakter i mailklienter
 • Opsætning af synkroniserede drev (cloud)
  Opsætning af Apps til redigering af delte dokumenter fra iPads (cloud)
 • Optimering af delt kalender (arbejdsplan)
 • Integration og opsætning af WebCams på hjemmesider (i samarbejde med Holtum Data)
 • Udvikling af database til projektstyring i offshore olie- og gasindustrien.
 • Udvikling af web formular til indmeldelse i foreninger
 • Udvikling af web formular til ansøgning om bådpladser i lystbådehavne
 • Udvikling af web formular til rekvisition ved underleverandører i telebranchen
 • Data recovery fra defekt computer
 • Opsætning af dual computer skærme
 • Rådgivning omkring indkøb af IT udstyr
 • Opsætning af spam filtre på mailserver
 • Opsætning af touch infoskærm på lystbådehavn
 • Oprettelse og opsætning af Facebook sider
 • Oprettelse af virksomheder og foreninger i Google Maps
 • Udviklet design skabelon til foreningsblad

Lej en Supporter
Lej en erfaren supporter som afløser, vikar, eller den ekstra hånd i spidsbelastnings perioder. Det kunne f.eks. være i forbindelse med omlægning, eller udskiftning af jeres systemer. Eller også ved omlægning af brugen, og/eller forretningsgange. Kr. 400,- pr. time inkl. moms, uden bindinger eller uforudsete udgifter.
IT Assistance
Måske er det små justeringer i måden tingene gøres på, der kan gøre den store forskel. Det er nemlig langtfra altid at det er nye forkromede systemer der giver den bedste effekt, set i forhold til omkostninger og risiko. Du har den store erfaring med din forretning, og jeg har gennem en årrække opbygget en erfaring i forretningsbaseret optimering af IT processer.
Call Now Button