Tilfredsheds- & Effektmålinger

CimPass er et værktøj til måling af virksomhedens kunde- eller medarbejder tilfredshed, samt effektmåling af uddannelses-, kursus-, e-lærings-, udviklings- og implementerings aktiviteter.

Foreninger kan bruge værktøjet til medlems- eller sponsor tilfredshedsmålinger.
CimPass kan også anvendes til måle bruger tilfredsheden på hjemmesider.

Navnet CimPass kommer af Continuous improvement management Pass.
Læs mere om CimPass her.

Klik her for at prøve en CimPass Demo, og få et indtryk af hvordan en måling kan se ud.
Ved lukkede målinger, udsendes der en mail med link, indeholdende en unik respondentnøgle, til den enkelte deltager.

Tilfredsheds- & Effektmålinger

Nyhedsoversigt