Tema tilpasning

Tilpasning af forside på hjemmesiden stofskiftesupport.dk, uden at ændre i WordPress temaet.

Det store billede under menuerne, samt de tre runde overlappende billeder, med link knapper, er tilføjet med en linje i den statiske forside, samt nogle tilføjelser i hjemmesidens stylesheet.

Stofskiftesupport.dk

Baggrundsbillede i sidefod er ligeledes tilføjet i stylesheet.

Stofskiftesupport.dk

Det er mig en stor glæde at støtte op om det store frivillige arbejde Anett Kromann, med flere, gør for stofskiftepatienter i Danmark.

Jeg er selv medlem af foreningen, som pårørende til en stofskiftepatient.

Se mere på stofskiftesupport.dk

Stofskiftesupport.dk