IT assistance

Do IT Smart support.

Gør det smart, med bedre udnyttelse af dine IT systemer.

De fleste virksomheder benytter adskillige IT systemer, for at understøtte processerne i det daglige arbejde. Ofte ligger der et væsentligt potentiale for forbedringer, blot ved at gennemføre nogle få, små justeringer i den måde opgaverne i IT systemerne løses på.

De data der skabes og registreres i ét IT system, kan måske udnyttes til at gøre arbejdet nemmere, bedre, sikrere og mere fejlfrit, i et andet system.

Samkøring af data fra forskellige systemer, kan også være med til at give bedre overblik, styring og beslutninger. Og samkøring betyder ikke nødvendigvis udvikling eller indkøb, af nye dyre system grænseflader.

Hjælp til selvhjælp

Måske er det små justeringer i måden tingene gøres på, der kan gøre den store forskel. Det er nemlig langtfra altid at det er nye forkromede systemer der giver den bedste effekt, set i forhold til omkostninger og risiko.

Du har den store erfaring med din forretning, og jeg har gennem en årrække opbygget en erfaring i forretningsbaseret optimering af IT processer.

De to ting bragt sammen kan måske blive en stor succes.
Måske kan vi i fællesskab finde et uforløst potentiale.

Få en uforpligtende snak om mulighederne for din virksomhed.

Kontakt mig IT assitance

MINE ERFARINGER
Det er i spændingsfeltet mellem IT og forretningen, jeg befinder mig bedst. At forstå forretningens udfordringer, og afdække løsninger og muligheder i IT systemerne i forhold til forretningens processer. Samspillet mellem IT systemerne og Leverandører, Produktion, Lager, Salg, Kunder, Distribution o.s.v., men også internt i forhold til forretningens processer og IT systemerne imellem. Jeg har siden 1991 arbejdet i dette spændingsfelt, og både medvirket og været arkitekt bag flere store effektiviseringer, inden for forretningens produktions- og rapporterings processer, samt i forbindelse med digitalisering og data fangst.


Jeg har stor erfaring med forretningsbaseret IT. Jeg har arbejdet som IT-konsulent, siden 1998, med processerne omkring udnyttelsen af systemer og data.

Primært inden for Office pakken, ERP og GIS, inklusiv etablering- & udnyttelse af Data, udvikling og vedligeholdelse af Processer, Dokumentation, samt udarbejdelse af Kravspecifikationer, med efterfølgende Test og Implementering.

Systemer & Processer
Microsoft Office pakken
ERP (Axapta) og GIS systemer
Dokumentation og Stamdata
Internet/Intranet (PHP/ASP)
Data
Datafangst & Datavask
Udveksling af data mellem systemer
Konvertering/samkøring af data
Migrering/berigelse af data
Microsoft Office
Skabeloner til MS Word
Skabeloner til MS Excel
Skabeloner til MS PowerPoint
Database applikationer i MS Access

Erfaringer 1998-2013 Portfolio 2013-I dag

MINE SPIDSKOMPETENCER

Internet & Intranet: (Udvikling og Vedligehold).
ASP/PHP programmering inkl. MS SQL/MySQL databaser og HTML/Javascript.
Hjemmesider i WordPress (Content Management System). CimPass tilfredsheds- og brugerundersøgelser.

Udvikling og vedligeholdelse: (Systemer & Processer)
Roadmaps, Proces optimering, proces beskrivelser, kravs specifikation, Test, Dokumentation og Implementering.

Implementering:
Kurser, E-lærings materialer og CimPass effektmålinger.
Bruger vejledninger, normer og e-guides (evt. via IMPULS e-læringsportalen).

Dokumentation:
Kravs specifikation & Test. System-, proces- & procedure beskrivelser.
Bruger vejledninger, stamdata og normer, samt skabeloner til MS Word, MS Excel og MS PowerPoint.

Stamdata:
Etablering (datafangst & datavask) og vedligeholdelse af stamdata.
Vedligeholdelse og etablering af styklister m.v. i Axapta/AX 2012.

Databaser:
Datamodeller, datafangst & datavask, samt udveksling, udvikling, vedligeholdelse og migrering (MySql, MS Sql, MS Access, MS Excel, XML m.v.)
Udvikling af database applikationer i MS Access.

HVORFOR EN FREELANCER

Nye øjne udefra:
Nogle gange er det små justeringer i måden tingene gøres på, der kan gøre den store forskel.
Det kan nye øjne “udefra” sommetider lettere få øje på.

Spidskompetencer:
De færreste virksomheder har mulighed for at rumme alle de IT-kompetencer de kan få brug for. Med en IT-Freelancer får man mulighed for at trække på specifikke kompetencer når behovet er der.

Spidsbelastninger:
I forbindelse med projekter, kan det være et problem udelukkende at trække på sine egne medarbejdere, som oftest har travlt i forvejen. Her kan en IT-Freelancer være et godt supplement, enten i projektgruppen, eller til at varetage nogle af de driftsopgaver egne folk normalt laver.

Økonomi & Ressourcer:
Du sparer en ansat medarbejders løn som en fast, tung post, og betaler derimod kun for de aktuelle behov. Med IT-Freelancere kan man tilknytte kompetencen præcis når man har behov for den. En IT-Freelancer er desuden ofte billigere end f.eks. at trække på leverandør konsulenter.

WordPress, OpenCart, PHP, mySQL, ASP, MsSQL, MsAccess, Axapta, Dynamics, GIS

Kontakt - Tilbud / Information

Priser

Timepris:
Kr. fra 280, ekskl. moms + evt. kørsel
Kr. fra 350, inkl. moms + evt. kørsel
Fastpris:
Efter tilbud på veldefineret/afgrænset opgave
Kørsel:
Kr. 4,- pr. kilometer ekskl. moms
Kr. 5,- pr. kilometer inkl. moms

Betaling

Timeafregning:
Faktureres hver 14. dag
Fastpristilbud:
Faktureres ved levering, eller forud aftalte rater
Betalingsfrist:
10 hverdage fra modtagelse af faktura

Forretningsbetingelser

IT-konsulent