Online målinger

Gennemførelse af Tilfredsheds- og Effekt målinger m.v. på PC, Tablet og Mobil.

CimPass tilfredsheds- & effektmålinger

CimPass er et værktøj til måling af virksomhedens kunde- eller medarbejder tilfredshed, samt effektmåling af uddannelses-, kursus-, e-lærings-, udviklings- og implementerings aktiviteter.

Foreninger kan bruge værktøjet til medlems- eller sponsor tilfredshedsmålinger.

Endelig kan CimPass også anvendes til måle bruger tilfredsheden på hjemmesider. Vejledninger til forberedelse af målinger tilbydes på IMPULS e-læringsportalen.

Online måling fra kr. 2.400,- ekskl. moms, og fra kr. 3.200,- inkl. moms.

online-maaling

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING

En kundetilfredshedsundersøgelse er det vigtigste redskab til at få kendskab til kundernes holdninger, og skal derfor udføres med omtanke. I dagens konkurrenceprægede marked er service af høj kvalitet ofte forskellen mellem at beholde og miste kunder.

Effektive markedsføringsmetoder giver virksomheden nye kunder, men effektiv service fastholder kunder. For at yde god og effektiv service må virksomhederne have et redskab til at evaluere sin formåen og finde sine svage punkter så de kan forbedres.

Den bedste metode ter en kundetilfredshedsundersøgelse. En kundetilfredshedsundersøgelse hjælper virksomheden til ikke blot at identificere svage punkter, men beviser også over for kunderne, at virksomheden gør sig umage, og aktivt forsøger at finde ud af, hvordan den kan forbedre sin service.

Før man begynder på kundetilfredshedsundersøgelsen, skal det først afgøres, hvad der er formålet med kundetilfredshedsundersøgelsen, og hvilke parametre den skal måle på. Alt for mange virksomheder måler på tilfredshed, men burde i stedet fokusere på loyaliteten. Tilfredshed og loyalitet er ikke det samme.

Et godt loyalitets spørgsmål kan altid formuleres som: “På en skala fra 0-10, hvor vidt vil du anbefale virksomheden til dine venner/kollegaer?” og så følge op med et åbent spørgsmål, hvor kunden skal begrunde sit svar i en fritekstboks.

Det bedste tidspunkt at udføre en kundetilfredshedsundersøgelse er mens kunderne stadig har en frisk erindring om deres erfaringer med virksomheden.

MEDARBEJDERTILFREDSHED (TRIVSELSMÅLING)

Brug spørgeundersøgelser om tilfredshed til at opbygge en positiv, produktiv arbejdsstyrke ved at fokusere på følgende:

Ledelsesudvikling

Brug feedback fra medarbejdere fra evalueringer af arbejdsindsats, ledelsens præstation og 360-graders medarbejdervurderinger til at identificere udviklingsmuligheder for specifikke ledere eller for dit udvidede ledelsesteam.

Teamudvikling

Brug den feedback til at udvikle vigtige samarbejds- og kommunikationsfærdigheder i teamet, så arbejdet giver større tilfredshed.

Programmer til uddannelse og karriereudvikling

Efterhånden som medarbejdere udvikler større faglig kunnen, kan de hjælpe din virksomhed med at vokse og udvikle sig. Find ud af, hvilke færdigheder din virksomhed har brug for at nå sine mål på længere sigt, send spørgeundersøgelser til medarbejdere for at finde ud af, hvilke færdigheder de gerne vil udvikle, og sammensæt derefter begge dele for at få mest muligt ud af det.

Fordelsprogram

Hvilken type programmer kunne du tilføje på daglig basis, som støtter medarbejdernes helbred, velvære og produktivitet på arbejdspladsen

EFFEKTMÅLING (UDDANNELSE & UDVIKLING)

Effektmålinger i forbindelse med uddannelses- og udviklingsaktiviteter, tilrettelagt som en proces, hvor I får input til, hvordan I som organisation kan kvali-ficere jeres læringsmiljø og optimere effekten af konkrete aktiviteter.

Hvorfor overhovedet effektmåle?

Effektmåling synliggør og dokumenterer effekten af undervisnings- og udviklingsaktiviteter, ud fra et lærings- og forretningsperspektiv. CimPass måler på viden, holdning, hensigt og adfærd. Effektmålingen gennemføres som minimum med en før- og en efter måling, evt. suppleret med en senere adfærds måling.

Organisationen

Synliggør og dokumentér værdien af investeringerne i
Kompetenceudvikling.

Deltageren

Fokus på resultat af læringsaktiviteter i og med, at udviklingsområder og styrker bliver synlige.

Underviseren

Får før et forløb et klart billede af den enkelte deltagers vidensniveau, holdninger og adfærd set i forhold til læringsmålene, og kan justere derefter.

TILFREDSHEDSMÅLING (FORENINGER)

Medlemstilfredshed

Det er vigtigt, at foreningen kender sine medlemmer, hvis den skal matche deres behov og ønsker.
Måske er det lige en tilfredshedsmåling, der kan være med til at sætte prikke over i’et.

Sponsorpleje

Sponsorer kan være en vigtig kilde til foreningens drift og aktivitetsniveau.
Derfor er det vigtigt at fastholde sponsorer, og det gør man bedst gennem et godt samarbejde.
Mål pulsen på foreningens sponsorer; Hvor tilfredse er de med samarbejdet med foreningen?

Kom i gang

Jeg har mange års erfaring både fra en idrætsforening og en spejdergruppe.
Derudover har jeg erfaring med gennemførelse af tilfredshedsmålinger.
Lad mig hjælpe jer igang, kontakt mig for nærmere information.

BRUGERUNDERSØGELSER (HJEMMESIDER)

Få værdifuld viden via en brugerundersøgelse for din hjemmeside

En brugerundersøgelse er en undersøgelse af jeres brugeres oplevelse af f.eks. et produkt, en service eller en hjemmeside. En brugerundersøgelse afdækker brugernes tilfredshed med og holdninger til det hjemmesiden, eller dens indhold.

Ofte bruges mange ressourcer til at udvikle og vedligeholde virksomhedens hjemmeside.
Det er fornuftigt nok, for internettet er i dag ofte den første indgang for nye kunder og dermed en mulig start på et langt kundeforhold.

En brugerundersøgelse af hjemmesiden er ideel, når:

 • I ønsker kendskab til typen af brugere og deres adfærd på hjemmesiden for at kunne optimere kommunikationen
 • I ønsker at optimere hjemmesiden løbende ud fra brugerens ønsker
 • I er i gang med at udvikle hjemmesiden – her anbefaler jeg en før- og en efter-test for at kunne registrere ændrede opfattelser

Det jeg kan tilbyde, er et pop-up-spørgeskema, der er udviklet til formålet.
Pop-up-vinduet er cookie- og frekvensstyret, så brugeren ikke generes med samme skema flere gange. Brugeren besvarer spørgsmålene, og efter aftalt antal besvarelser, eller en aftalt tidsperiode stoppes undersøgelsen. Spørgsmålene i spørgeskemaet skal passe sammen med jeres mål med undersøgelsen, så disse udarbejdes individuelt. Jeg hjælper gerne til med dette også.

Andre muligheder

 • Almindelige markedsundersøgelser
 • Psykologiske tests
 • Dataindsamling (f.eks. Callcenter/Supportfunktion)
 • Kvalitetsstyring (f.eks. tekniker i felten)
 • Forespørgsel af kandidat kvalifikationer
 • Bestillingsformular
 • Planlægning af arrangementer
 • Teoriprøve for f.eks. Køreskoler

CimPass funktioner

 • Mulighed for start- og udløbsdato
 • Mulighed for flersprogede undersøgelser
 • Bruger-management, import fra MS Excel
 • Integration af billeder og film
 • Betingelser – Afhængigt af tidligere svar
 • Anonyme og Ikke-Anonyme undersøgelse
 • Invitationer og påmindelser via e-mail
 • Cookie eller session baserede undersøgelser
 • Printbar undersøgelsesudgave
 • Mulighed for Back Office indtastning
 • Eksport af resultater til MS Excel