Betingelser

Forretningsbetingelser

Fronto.dk’s forretningsbetingelser gælder i de tilfælde, hvor anden indgået aftale ikke indgået. Betingelserne gælder både for webløsninger, hjælp, support, undervisning , kurser og øvrige konsulentydelser.

Samarbejdsaftaler

Ved modtagelse af en ny opgave, vil Fronto.dk, medmindre andet fremgår klart, bekræfte pr. e-mail, hvad opgaven går ud på, forventet tidshorisont og estimat, eller fastpristilbud, for løsning af opgaven.

Et estimat eller fastpristilbud, fra Fronto.dk, er gældende en måned, fra den dag hvor tilbuddet afsendes. Ændringer i igangværende projekts omfang eller vilkår, kan betyde at et nyt tilbud, estimat, eller tillægstilbud i forhold til det ændrede omfang, eller de ændrede vilkår. Efter et projekts afslutning, opbevares ingen oplysninger om adgange til kundens systemer, med mindre andet aftales.

Alle modtagne oplysninger behandles fortroligt, og fortroligheds pligten dækker også samarbejdspartnere og/eller underleverandører.

Markedsføring

Fronto.dk har som udgangspunkt ret til at anvende kundens navn, logo og billeder af projektet, i præsentation heraf på Fronto.dk’s platforme. Herunder de sociale medier.
Afvigelse herfra kan ske efter aftale.

Fakturering & Betaling

Fronto.dk’s vejledende mindstepriser justeres, som udgangspunkt, en gang årligt. De til en hver tid gældende Vejledende priser er offentligt tilgængelige på Fronto.dk. Kunden oplyses så vidt muligt om prisen for specifikke opgaver, enten som fastpristilbud, eller som estimat, inden arbejdet påbegyndes.

Medmindre der er indgået fastpris aftale, tager fakturering udgangspunkt i det registrerede tidsforbrug uagtet estimat. Fronto.dk gør opmærksom på timeforbruget, så snart det vurderes at kunne overstige estimatet. Der faktureres som udgangspunkt løbende omkring den 15. i hver måned, under et projekts forløb. Sidste fakturering sker altid efter projektets afslutning. Ved løbende aftaler afregnes månedligt (support o.lign.), eller årligt (hosting) forud.

Ved fastprisaftaler faktureres en fjerdedel forud, halvdelen efter design-, løsnings-, eller prototype godkendelse, og den sidste fjerdedel når projektet er afleveret, medmindre andet er aftalt.

Betalingsbetingelserne er 10 hverdage netto fra fakturadato, med mindre andet er angivet på faktura.
Ved forsinket/manglende betaling pålægges rykkergebyr. Alle priser oplyses ekskl. moms, med mindre andet er angivet.

Særligt for kurser:
Kurser betales forud, med mindre andet er aftalt. Aflysning af kurser, kan ske uden omkostninger, indtil 72 timer inden kursets begyndelse. Afbud mindre en 72 timer og mere end 24 timer inden kurset begyndelse faktureres med 50%, og afbud under 24 timer inden kurset faktureres med 100%.

Call Now Button