Privatlivs- & Cookiepolitik

Fronto.dk medvirker ikke til at dine data deles med tredjepart, og vi har databehandleraftale med underleverandører omkring GDPR og persondataforordningen. Hvis der med hjemmel i lovgivningen skal videregives personoplysninger til f.eks. en offentlig myndighed, skal der også være et ufravigeligt behandlingsgrundlag for at foretage denne videregivelse.

Behandling af personoplysninger

Fronto.dk garanterer i henhold til EU’s Persondataforordning at:

  • Alle ydelser er og vil blive udført i overensstemmelse med god og sikker IT‑ og databehandlingsskik.
  • Der kun opbevares »Almindelige personoplysninger«, som navn, evt. firmanavn og CVR nummer, samt fakturerings- og/eller postadresse, samt kontaktoplysninger som telefonnummer og mailadresse.
  • Der ikke opbevares »Følsomme personoplysninger«, der omtales i Persondataforordningen som »Særlige kategorier af personoplysninger«.
  • Der inden for de i lovgivningen fastsatte tidsfrister, besvares ved henvendelser om indsigt/udlevering af egne personoplysninger.
  • Påse, at personoplysningerne vedligeholdes, at der ikke gemmes unødige oplysninger, og unødige eller forældede oplysninger slettes.
  • Berørte parter straks underrettes ved tegn på, eller forhøjet risiko for, brud af persondatasikkerheden ved fejl/ulovlig indtrængen i Fronto.dk’s systemer.

BEMÆRK

Fronto.dk’s kunder har selv ansvaret for at overholde lovgivningens krav om behandling af personoplysninger på de leverede løsninger.

Hvilke data indsamles og hvorfor

Cookies

Cookies lagres kun med det formål at hindre uautoriseret login, samt til registrering af accept for denne »Privatlivspolitik« (Så du slipper for popup i bunden af skærmen). Denne popup cookie bruges til at registrere om du har sagt OK til at have læste dette. Disse cookies registrerer et ”Ja”, eller ”Nej”, til om du har klikket på ”OK, Læst”. Der anvendes ingen andre cookies, og slet ingen tredjeparts cookies.

En cookie er en lille datafil websites gemmer på din computer, tablet eller smartphone, for at genkende enheden næste gang du besøger websitet. En cookie er passiv fil og kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer. Se evt. mere på http://minecookies.org.

IP-adresser

Dynamiske og faste IP-adresser logges ved login, med henblik på at hindre uautoriserede adgange og hackerforsøg, samt anonymiseret til statistik formål (optælling af besøgende).

Det er kun din internetudbyder der ved hvem der sidder bag skærmen på en given IP-adresse, der kan henføres denne til en specifik person. Der anvendes ikke Google Analytics til besøgsstatistik, så oplysningerne videregives ikke til tredjepart, oplysningerne logges i en adgangssikret database.

De eneste der kan bryde internetudbydernes tavshedspligt er domstolene, hvis der er mistanke om en forbrydelse, kan en dommer pålægge internetudbyderen at rykke ud med de faktiske kundeoplysninger.

Derfor vil disse oplysninger kun blive videregivet ved en dommerkendelse, eller f.eks. ved politianmeldelse af ulovlig indtrængen.

Indlejret indhold

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold fra andre websteder (f.eks. videoer, billeder, artikler m.v. fra f.eks. YouTube, eller Facebook).

Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det aktuelle websted der indlejres.

Almindelige personoplysninger

Deles dine data

Fronto.dk medvirker ikke til at dine data deles med tredjepart, og vi har databehandleraftale med underleverandører omkring GDPR og persondataforordningen.
Hvis der med hjemmel i lovgivningen skal videregives personoplysninger til f.eks. en offentlig myndighed, skal der også være et ufravigeligt behandlingsgrundlag for at foretage denne videregivelse.

Hvor længe gemmes dine data

Kundeoplysninger

Data som Navn, Firmanavn og CVR, samt Faktureringsadresse og Kontaktoplysninger som telefonnr. og mailadresse gemmes som regnskabsloven foreskriver. »Den bogføringspligtige skal opbevare bogførings- og regnskabsmateriale på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører«.
Kundeoplysninger som navn, postadresse, telefon og mailadresse gemmes i adressekartotek, indtil du oplyser at vores kunde-leverandør relation ophører. Kontakt for anmodning om sletning.

Kontaktformularer og mails

Modtagne meddelelser, fra kontaktformularer & direkte mails, med »Følsomme personoplysninger«, der i Persondata forordningen omtales som »Særlige kategorier af personoplysninger« slettes straks. Øvrig korrespondance med kunder og leverandører gemmes på krypteret og adgangssikret server.

Nyhedsbreve

Din Email adresse gemmes, hvis du tilmelder dig Nyhedsbreve. Email adresse slettes, hvis du afmelder Nyhedsbreve igen. Der vil være link til afmelding i Nyhedsbreve der udsendes.

Dine rettigheder

Du kan inden for de i lovgivningen fastsatte tidsfrister få indsigt i, udleveret, eller slettet, dine egne personoplysninger.

Datasikkerhed

Vi beskytter dine data, sletter unødvendige data, samt opbevarer oplysningerne adgangssikret. Ved tegn på, eller forhøjet risiko for, brud af persondatasikkerheden ved fejl, eller ulovlig indtrængen i Fronto.dk’s systemer, underrettes berørte parter med det samme.

Hvem kan kontaktes…

Webstedsadressen er www.fronto.dk.
Ejer er Tommy Larsen Rask.


Din accept

Acceptér Privatlivs- & cookiepolitik
OK, Læst <button>Slet Cookies</button>
Call Now Button