Godt Nytår

Først og fremmest vil jeg ønske alle kunder og samarbejdspartnere, samt deres nærmeste, et rigtigt godt og lykkebringende nytår. Dernæst vil jeg tage et lille tilbageblik på året der nu er gået.


Mange nye kunder er kommet til; Velkommen til jer alle, og tak for et rigtig godt samarbejde. Også tak for godt samarbejde til alle jer der har frekventeret min forretning, gennem nu 6 år. Også en tak til mine samarbejdspartnere, der har været med til at gøre det muligt, at yde en god og (drift)sikker service for mine kunder.

I september 2019 blev kunder hosted ved Fronto.dk, flyttet til en ny server med højere hastighed, bedre kvalitet og større oppetid. Der er ikke tale om et leverandørskift, men skift fra et datacenter i Tyskland, til et i Danmark. Prisen for hostingen er uændret; Bedre service til samme pris.

Det nye virtuelle datacenter, med opsplitning af webhotel, mailserver, databaser og backup på fire servere, giver øget redundans. Det betyder øget driftssikkerhed i tilfælde af fejl på et af områderne (mindske omfang af drift forstyrrelser), og giver hurtigere genoptagelse af driften, samt en generel mere effektiv udnyttelse af ressourcerne i den daglige drift.

Fronto.dk blev, ligeledes i september 2019, udsat for et “Brute Force Attack”, med over 28.000 uautoriserede login forsøg på 3 dage. Jeg stoppede det ved at ændre login-URL’en, efter at have fulgt op på det. Det reelle antal forsøg er mange gange de 28.000, der blev sluppet igennem firewall’en ModSecure, og serveren kunne under min observation på intet tidspunkt ses særligt belastet. Firewall’en gjorde det den skulle, og er nu godt testet af.

Kunder hosted ved Fronto.dk har efterfølgende fået lavet samme værn mod Brute Force Attack. Altså endnu en opgradering på sikkerheden. Og kunder der ikke er hosted ved Fronto.dk, har fået samme sikkerheds opgradering. XMLRPC funktionen, der også kunne anvendes til Brute Force Attacks, der som standard de-aktiveret på alle løsninger hosted ved Fronto.dk, er ligeledes blevet de-aktiveret hos de kunder der ikke havde det på deres hosting i forvejen.

Der er selvfølgelig også i årets løb foretaget alle de sikkerhedsmæssigt nødvendige opdateringer af PHP version, WordPress, Plugins, Captcha Spamværn og Temaer på alle hjemmesider, der holdes hånd under af Fronto.dk.

Godt Nytår til Alle

Tommy Larsen Rask

Call Now Button