TDC Aftaleseddel

TDC Aftaleseddel er en online-formular på Tekniker Intranettet, hvor TDC tekniker (f.eks. Kabelfejlretter) kan rekvirere graveydelser fra en Graveentreprenør.

I formularen redegøres for gravearbejdets placering, omfang m.v., samt evt. ekstraydelser som Graveentreprenør leverer på gravestedet, eller gravestederene. Derudover redegøres der for forhold vedr. graveanmeldelsen til vejmyndigheden.

  1. Der går efter udfyldelsen en mail til den pågældende Graveentreprenør, som danner grundlag for fakturering
  2. Der går en mail til den enhed i TDC der modtager og godkender regningen fra Gravearbejdet.
  3. Data gemmes ligeledes i en MS SQL database, hvor der holdes styr på regningsgodkendelsen i TDC.
  4. Endelig går der en XML fil til det system der administrerer Graveanmeldelser til Vejmyndigheden i det område opgravningen er foretaget.

Fronto.dk har rettet fejl i det ASP-script, som eksekverer online-formularen på Tekniker Intranettet, da nogle af Graveentreprenørerne ikke modtog deres mails.

Fejlen blev detekteret og rettet med baggrund i følgende:
Visse modtagere oplever problemer med at modtage mails på grund af SMTP-formaterings fejl på det modtagende mail-system. Fejl vedrører formateringen af “newline” (CR + LF), som sandsynligvis ikke er Windows-kompatibel. (fejlmeddelelsen “Body line too long”)

TDC Aftaleseddel

Call Now Button