2019 planen

Der arbejdes fortsat på at forbedre Fronto.dk’s kunde hosting. Der er fokus på at levere den bedste hastighed, oppetid og sikkerhed til prisen. Dette sker i samarbejde med store solide danske hosting- og datacenter partnere.

Der har, siden jeg startede enkeltmandsvirksomheden Fronto.dk (2013), været nogle enkelte større drifts forstyrrelser. De er alle blevet løst, hurtigt og elegant, takket være gode partnere, med en superb support.

Lige så vigtigt, har samme partnere i høj grad medvirket, til løbende at forbedre Fronto.dk’s hosting på alle vigtige parametre. Hastighed, Oppetid & Sikkerhed. Dette gode samarbejde fortsætter ind i de(t) kommende år.

2019 planen for hosting

For eksempel arbejdes der på et mere redundant virtuelt datacenter, samt at opsplitte webhotel, mailserver, databaser og backup på fire forskelige servere, for øget redundans.

Dette vil betyde øget driftssikkerhed i tilfælde af fejl på et af områderne (mindske omfanget af forstyrrelsen), give hurtigere genoptagelse af driften, samt en generel mere effektiv udnyttelse af ressourcerne i den daglige drift.

Efterskrift:
Torsdag d. 12. september 2019, blev der flyttet til nyt Datacenter. Der er ikke tale om et leverandør skift, men skift fra et datacenter i Tyskland, til et i Danmark.

Call Now Button