Do IT smarter

Gør det smartere, med en bedre udnyttelse af dine IT systemer.

De fleste virksomheder benytter flere IT systemer, til understøttelse af arbejdsprocesserne i det daglige. Ofte ligger der et potentiale for forbedringer, ved nogle små justeringer i den måde opgaverne løses på. Data der skabes og registreres i IT systemerne, kan måske udnyttes til at gøre arbejdet nemmere, bedre, sikrere og mere fejlfrit, med små kunstgreb.

Samkøring af data, kan give bedre overblik, styring og beslutninger. Men samkøring betyder ikke pr. definition udvikling, eller indkøb, af nye system grænseflader. Små justeringer i måden tingene gøres, give den store forskel. Det er nemlig ofte her man får den bedste effekt, set i forhold til omkostninger og risiko.

I har garanteret den store erfaring med jeres forretning, og jeg har siden 1998 opbygget min erfaring i forretningsbaseret optimering af IT processer. De to ting bragt sammen kan blive en succes. Få en uforpligtende snak om mulighederne for jeres virksomhed. Enten ud fra en konkret problemstilling, eller om et generelt tjek af processerne.

Eksempler

Jeg har stor erfaring med forretningsbaseret IT. Jeg har arbejdet som IT-konsulent, siden 1998, med processerne omkring udnyttelsen af systemer og data. Primært inden for Office pakken, ERP og GIS, inklusiv etablering- & udnyttelse af Data, udvikling og vedligeholdelse af Processer, Dokumentation, samt udarbejdelse af Kravspecifikationer, med efterfølgende Test og Implementering.

Udnyttelse af IT systemerne

Jeg har erfaring med optimering af IT & processer
I har erfaring med Jeres forretning; Lad os mødes

Call Now Button