RPWD – Det nye sort?

RPWD, eller Rapid Prototyping Web Design, er en arbejdsmetode, jeg nu også praktiserer. En hurtig prototype på en hjemmeside løsning, der giver større vished omkring resultat og pris. Både undervejs i processen, men også for den endelige løsning (WYSIWYG*).

Rapid Prototyping Web Design

Prototypen er den foreløbige udgave af hjemmesiden, som laves, inden der påbegyndes en egentlig produktion. Formålet med prototypen er at demonstrere og teste idéer om funktion og design op imod dine/jeres forventninger.

Rapid Prototyping dækker over teknikker, der bruges til relativt hurtigt at fremstille en prototype, eventuelt for at vurdere om konceptet kan lade sig gøre i praksis, samt give en mere præcis pris fastsættelse.

Det foregår i grove træk på følgende måde:

  1. Du kommer med et groft ide oplæg til den hjemmeside du/i har i tankerne.
  2. Jeg laver et oplæg som du/i prøver af.
  3. Du/ kommer med feedback, justeringer og nye input og ideer.
  4. Jeg tilpasser oplægget, som du/I prøver af igen.

De sidste to punkter gentages efter behov og kompleksitet, indtil vi bliver enige om hvordan løsningen endeligt skal se ud. Dialogen undervejs er vigtig. Både omkring funktion, design og pris.

Først derefter udregner jeg det endelige fastpris tilbud, på den færdige løsning. Grov estimater gives selvfølgelig undervejs. Hvis vi bliver enige om prisen også, aftaler vi en afleveringsdato, for den endelige løsning.

Denne metode har jeg nu prøvet af et par gange. Både de aktuelle kunder og jeg har været ovenud tilfredse med forløb og resultat. Metoden er inspireret af mit arbejde med Cascading Prototyping, tilbage i midt 90’erne, på avancerede funktioner i et GIS system, for et teleselskab.

*WYSIWYG
Står for “What You See, Is What You Get”.
Hvad du ser, er hvad du får.

Call Now Button