Advarsel fra One.com

Mange af One.com’s kunder modtager i disse dage e-mails, som tilsyneladende ser ud til at komme fra One.com. Fælles for mange af disse fup-mails er, at de truer med blokering af domænenavnet, hvis man ikke indbetaler et beløb.

Disse mails er ikke fra One.com, men er det man kalder phishingmails. Phishingmails kan være svære at opfange, da afsenderen får det til at se ud som om, at det er One.com, der er mailens afsender. Målet med disse er, uretmæssigt at “fiske” oplysninger fra modtageren.

One.com er en hosting udbyder, som en lille del af mine kunder benytter. Derfor bringer jeg denne advarsel videre.

Hvis du har modtaget sådan en phishing-mail, anbefales det at slette den eller flytte den til spam-mappen. Har man svaret på mailen, samt udleveret personlige oplysninger, eller kortoplysninger, tilrådes at man straks kontakter sin bank, samt spærrer sine kort.

Call Now Button